Családfelállítás

 

 

Családirendszerállítás Bert Hellinger módszerével

Szeretünk és együtt szenvedünk azokkal, akik előttünk nehéz sorsot cipeltek.

Lemásoljuk sorsukat, megbetegszünk, mert ők betegek voltak, boldogtalan házasságban élünk, mert ők egyszer rosszul választottak. Nem találjuk helyünket a világban, mert valaki  közülük egyszer elveszett benne. Szegénységben élünk, mert egyikük egy szerencsétlen pillanatban elveszítette minden vagyonát és halála előtt nem tudott megszabadulni a gyötrő bűntudattól. Nem merünk gyermeket vállalni, mert őseink közül valaki beteg gyermeket hozott a világra, vagy korán elvesztette azt.

A zavart éppen a láthatatlanság okozza, így kötődésünket egészen egyszerűen nem vesszük észre, tudattalanul működik bennünk, de kifejeződik abban, ahogy együtt cselekszünk és szenvedünk azzal a családtagunkkal aki azt az érzelmet először átélte. A helyére állunk, de nem tudjuk, fogalmunk sincs arról, hogy mi irányítja tetteinket.

Megrendítő és egyben felemelő a családfelállításban való részvétel.

A családfelállításban résztvevőkkel létre hozunk egy rendkívüli inteligenciával rendelkező erőteret, egy kört. A téma a tünet, ami feltárul az a háttérben megbújó ok.

A "játék" bent a körben beszéd nélkül, némán zajlik. A kiválasztott résztvevők akarattalanul érzik és eljátsszák azt a szituációt ami a jelenben gátló tényezőként hat.

Ez a néma játék azt juttatja  eszembe, hogy a mindennapokban, mennyire verbálissá vált  közöttünk a kommunikáció. Mennyire kevéssé figyelünk oda az apró kis jelekre, a mozdulatokban megbújó üzenetekre, pedig ott vannak az arc játékában, vagy egyszerűen csak a belőlünk sugárzó energiában.

Ugyan akkor ennek ellenpólusaként ez a sok beszéd egyre gyakorlatiasabb. Egyre kevesebb érzelmet fejezünk ki a szavakkal.

Többnyire csak akkor jut eszünkbe, hogy mennyi mindent nem tudtunk elmondani, amikor már késő, amikor már azt a személyt aki fontos volt számunkra  végleg elveszítettük.

Bert Hellinger módszere  a családfelállítás igazi segítség ha egy betegség jelez, ha egy megoldhatatlannak tűnő helyzetből látszólag nincs meg a kivezető út és ha egyszerűen csak a saját kezedbe akarod venni sorsod irányítását.

A családfelállítást vezeti:

Katona Mária

 

Jelentkezni folyamatosan lehet a szervezőnél.

Katona Mária családterapeuta

T:06-70-39-44-786

mar1ska1ona@gmail.com

Olvasd el ezt is!! 

Bert Hellinger féle családfelállításmódszere a következőtudományokkalhozhatóösszefüggésbe: fenomenológia, rendszerszemlélet, hipnózis, pszichoanalízis, tranzakcióanalízis, csoportdinamika

Ajánlott irodalom a témában


 

A családfelállítás témájában rengeteg könyvet

adtak ki a Bioenergetic, az Ursus Libri a

Hellinger Intézet az Édesvíz Kiadó gondozásában.

Néhányat közülük bemutatok a teljesség igénye nélkül.

 

 

Bert hellinger A forrás nem kérdi merre visz az útja

Vannak akik úgy érzik, hogy a gyermeknek alapvető szükséglete, hogy szeressék. Pedig a gyermek alapvető szükséglete az, szerethessen, és kimutathassa ezt a szeretetet. A szülőknek tisztában kell lenniük ezzel, és meg kell engedniük a gyermeknek, hogy kimutassa a szeretetét. Ennek időnként nagyon sajátságos formái lehetnek. Egyszer pl. azt mondtam egy csoportban: „Csak jó gyerekek vannak”re az egyik résztvevő így felelt: Nem igaz, én mindig ellenkeztem”. Megkérdeztem: És ki még?” „ Az apám”, felelte............... Ez a szeretet nem pusztán érzés. Ez erő.

 

Thomas Shafer – Ami a lelket megbetegíti és meggyógyítja /Hellinger stratégiák/

"Hellinger a családot a társadalom legfontosabb egységének, de egyúttal sok öröm és bánat forrásának is tekinti. a könyv szerzője részletesen elemzi a Hellinger által kifejlesztett "családleképezés" módszert." 

Bert Hellinger - Gabriel ten Hövel -  Felismerni, ami van

"Egy újságíró beszélgetései Bert Hellingerrel. A lelkiélet olyan szféráiba hatol be, amelyekre a modern analízis-orientált pszichológiának nincsenek kifejezései. A beszélgetések a családfelállítás gondolatainak és érzéseinek szövevényéből állnak. "

Gunthard Weber: Kétféle boldogság

"Bert Hellinger nézetei és eljárásmódjai olyan erőket szabadítanak fel, amelyekhez hasonló intenzitást ritkán tapasztalhatunk a pszichoterápiában. Németországban ez a könyv tette ismerté Bert Hellingert és a családfelállítás módszerét."

Wilfried Nelles: A gyógyítóvalóság

“ Azélet határozott rendekbenfejlődikki. Ezek a rendek előre adottak, mint a születés és a halál. Nem a mi kívánságunk szerint rendeződnek. Alapminták amik megtartják és előre viszik az életet."

Peter Orban: A családfelállítás tankönyve

“A gyógyulás azzal kezdődik ha a múltat – az ismétlődésekkel együtt – tisztelettel elfogadjuk, meghajlunk őseink sorsa előtt és nyitottá válunk a jövő felé. Amikor az egyén felismeri a valóságot, azt, ami van, és nem annak bűvöletében él, hogy a valóságnak milyennek kellene lennie, lehetőséget ad a pozitív változásokra.”

Peter Orban: A szeretetből fakadó erő

„Ennek a könyvnek a témája egy ember „párkapcsolati-tőkéje. A „tőke” szó kétféle jelentést hordoz: egyrészt arra a szabad tőkére vonatkozik, amelyet „kihelyezünk”, „befektetünk” egy partnerbe. Minden ember nagyon sok „kapcsolat-tőkével” rendelkezik. Másrészt viszont ennek a tőkének a jelentős részét már befektettük, lekötöttük, ezért ezt a „kincset” jelenleg alig tudjuk kiaknázni.

Ez a könyv a párkapcsolat-tőke sorsét akarja nyomon követni: megmutatja, milyen kusza utakat tehet meg a lélekben ez a tőke, hogyan fektetjük be ( becsületből és szeretetből), és milyen „aktívákat” és részvényeket szerezhetünk vele.”

Bertold Ulsamer: Gyökerek nélkül nem lehet repülni

A gyerekek csak ritkán mernek teljesebb és boldogabb életet élni, mint szüleik. Tudat alatt hűek egy többnyire kimondatlan, rejtetten működő családi hagyományhoz.
A könyvben számos esettanulmányon keresztül bepillantást nyerhetünk, hogyan oldódhatnak fel ezek a hosszú évtizedeken keresztül cipelt problémák - akár a mi családunkban is!

Alfred R. Austermann-Bettina Austermann - Dráma az anyaméhben

Vajon hányan vagyunk akik átéltük ikertestvérünk elvesztését csak nem tudunk róla? Legalább is nem tudatosodik bennünk, de sejtjeink emlékeznek rá. Édesanyánk nem tudhatta, mert terhessége nyolc-tizenkettedik hetében csupán egy furcsa álom, esetleg egy erősebb vérzés kísérhatte távozó testvérünket.

Német nyelvű irodalom a családfelállításról:http://www.hellinger.com/mediashop/themen/ordnungen_der_liebe.shtml

http://www.hellinger.com/mediashop/themen/publications_english.shtml